/ 5
Avoin ikkuna
MAV15
PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI
AUTOMATIC AIR HOSE REEL
• Käyttöohje • Instruction manual •
Alkuperäisten käyttöohjeiden kää
nnös • Original manual
Maahantuoja / Importer:
ISOJOEN KONEHALLI OY
Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As, Finland
Tel. +358 - 20 1323 232, Fax +358 - 20 1323 388
www.ikh.fi
HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti
ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia an-
nettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.
NOTE! Read the instruction manual carefully before using the tool
and follow all given
instructions. Save the instruct
ions for further reference.